Αγγέλων Φως

Κέντρο Εναλλακτικών Θεραπειών

0
Your Cart

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Προστασία Δεδομένων

To «Αγγέλων Φως» αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών / πελατών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία.

To «Αγγέλων Φως» μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του ιστοτόπου του. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου μας, οι επισκέπτες / πελάτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, το σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του «Αγγέλων Φως».

Υπεύθυνος φορέας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας είναι ο:

Ακριτίδης Χάρης, chakritidis@aggelonfos.com.   

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε:

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες.

Σημεία συλλογής Δεδομένων

Θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν μας δώσετε εθελοντικά τέτοιες πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 1. Αν συμπληρώσετε μία φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας,
 2. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή πρόσωπο με πρόσωπο,
 3. Αν μας στείλετε επιστολή, e-mail ή μήνυμα δια μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης,
 4. Αν εγγραφείτε να λάβετε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν από εμάς.

Οι τύποι πληροφοριών που μπορούμε να λάβουμε περιλαμβάνουν:

 1. Όνομα και επώνυμό
 2. email
 3. Διεύθυνση
 4. Στοιχεία πληρωμών (αν επιλέξετε να τα αποθηκεύσετε)

Δε συλλέγουμε «ευαίσθητες πληροφορίες» μέσα από τον ιστότοπό μας (π.χ. πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση), εκτός εάν εθελοντικά παρασχεθούν από εσάς. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην μας στείλετε τέτοιου είδους πληροφορίες.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευαίσθητα δεδομένα που παρέχονται από εσάς για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών σας (αλλά σε καμία περίπτωση δε θα επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ευαίσθητα δεδομένα για λόγους μάρκετινγκ ή / και προφίλ). Κάνοντας τέτοιες ειδικές αιτήσεις ή ενημερώνοντάς μας για τέτοιες προτιμήσεις, συμφωνείτε να μας μοιραστείτε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο. Οι επεξεργαστές δεδομένων μας δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόσουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και να εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Προκειμένου να γίνει, να συμπληρωθεί και να αποδειχθεί μια επίσκεψη, αυτή γίνεται μέσω τηλεφώνου.

Η έδρα μας βρίσκεται στην Ελλάδα και σας διαβεβαιώνουμε ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και δεν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet) του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σχετική πολιτική cookie.

Το ιατρείο μας μπορεί να λειτουργήσει μια σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το YouTube και το Instagram, αλλά δεν επεξεργάζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της σελίδας του ιατρείου μας στέλνοντας ένα μήνυμα. Εάν ο webmaster της σελίδας λαμβάνει μηνύματα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ατόμων, αυτά είναι απόλυτα εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο επικοινωνίας μαζί μας και μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, διαγράφονται.

Το «Αγγέλων Φως» δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή και έλεγχο της φύσης και της έκτασης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και διατηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης της και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης προσωπικών δεδομένων από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και σχετικά με τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων, συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου της συγκεκριμένης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Σκοποί επεξεργασίας

Συνήθως, θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για:

 1. Να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση και αποστολή τον αγορών σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 2. να σας παρέχουμε πληροφορίες, που ζητάτε από εμάς ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 3. να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών μας.
 4. να συντάξουμε ανώνυμα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη δομή των ιστοτόπων μας [μόνο με ρητή συγκατάθεση].
 5. να πληρούν τις νομικές και / ή κανονιστικές απαιτήσεις.

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία τόσο αυτοματοποιημένα όσο και μη αυτόματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με άλλους τρόπους για τους οποίους παρέχουμε ειδική ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

Κοινή χρήση πληροφοριών

Δεν πωλούμε, αποκαλύπτουμε με άλλο τρόπο ή δε μοιράζουμε πληροφορίες που συλλέγουμε και διατηρούμε για εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες με παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν λειτουργίες και υπηρεσίες εξ ονόματός μας. Αυτοί οι τρίτοι θα διορίζονται ως επεξεργαστές δεδομένων και θα τους παρέχονται μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών για λογαριασμό μας αλλά δεν έχουν εξουσιοδότηση να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν μας το απαιτήσουν σύμφωνα με το νόμο ή σύμφωνα με νομικές διαδικασίες ή σε απάντηση αιτήματος αρχών επιβολής του νόμου ή άλλων κρατικών αξιωματούχων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε περίπτωση που πωλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης ή των στοιχείων ενεργητικού μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση τέτοιας πώλησης ή μεταβίβασης, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να καλέσουμε το νέο ιδιοκτήτη να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει κατά τρόπο που να είναι σύμφωνος με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να σας ενημερώσει πριν από αυτή τη μεταφορά δεδομένων, παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες. Μετά από μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οντότητα στην οποία μεταφέραμε τις πληροφορίες σας με τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών.

Οι αρχές συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το «Αγγέλων Φως» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών μόνο για την εκπλήρωση των στόχων και των λειτουργιών της και πιο συγκεκριμένα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας και στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών και εμπορικών στόχων. Η επεξεργασία περιορίζεται στα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του κόμβου. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων και της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, του ελληνικού δικαίου και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την πλατφόρμα επικοινωνίας μας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορούν να μας αποσταλούν μέσω των προφίλ μας στα διάφορα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς επικοινωνίας με εσάς και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα cookies κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας καθώς και για την καλύτερη κατανόηση των προτιμήσεών σας και την προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με αυτές σε ιστοτόπους τρίτων. Δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή των δεδομένων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, για την παραπάνω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, απαιτείται προηγούμενη συναίνεση από εσάς.

Πολιτική cookie:

Κατά την πλοήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, το «Αγγέλων Φως» μπορεί να συλλέγει δεδομένα ταυτότητας χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και παρακολούθηση διεύθυνσης πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει το χώρο στην απομνημόνευση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως η γλώσσα που προτιμάτε, θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας για ασφαλή αναζήτηση, καταμέτρηση του αριθμού των επισκεπτών ή διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγξετε τα cookies:

Μπορείτε να ελέγχετε και / ή να διαγράφετε τα cookies σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Από το μηχανισμό που είναι στη σελίδα μας.

Διαβίβαση / αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτους:

Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται ή να διαβιβάζονται σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του τόπου, με την επιφύλαξη των εγγυήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Μπορούμε να αναθέσουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την επεξεργασία ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του χώρου. Μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των ανατεθεισών υπηρεσιών διαβιβάζονται σε αυτά τα πρόσωπα και δεσμεύονται στο ιατρείο μας σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν εσάς:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, δικαιούστε, τόσο κατά τη φάση συλλογής όσο και αργότερα, να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και για την επικοινωνία / μεταφορά σε τρίτους και την ταυτότητά τους (δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης). Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, την ενημέρωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία και το δικαίωμα αντικρούσεως. Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο για Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου είναι απολύτως απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας. Είναι αυστηρά εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχουν αποκλειστικά τα  στελέχη του «Αγγέλων Φως» που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των αιτημάτων / παραγγελιών σας και  που δεσμεύονται να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα. Επιπλέον, έχουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να αποφύγουμε τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Τροποποίηση αυτής της Πολιτικής Απορρήτου:

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αλλάξει όποτε απαιτείται και πάντα σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για αυτόν τον λόγο, καλείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις δικές σας πληροφορίες. Με την πλοήγηση και τη χρήση του ιστοτόπου μας, οι επισκέπτες / χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Εφαρμόσιμος νόμος:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης αυτού του ιστοτόπου, καθώς και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή του διέπονται από το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Οι διατάξεις των όρων χρήσης που είναι ασυμβίβαστες με αυτό το νομικό πλαίσιο παύουν να εφαρμόζονται αυτομάτως και αφαιρούνται από τον ιστότοπο, με την επιφύλαξη της εγκυρότητας άλλων όρων χρήσης.

Επικοινωνία:

Για να επικοινωνήσετε με τα θέματα περιεχομένου ιστοτόπου ή σχετικά νομικά ζητήματα / αιτήματα, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο chakritidis@aggelonfos.com.